Tagged: Bodega Wine Bar

Bodega Waterford

Bodega Restaurant & Wine Bar, Co. Waterford

Bodega Restaurant & Wine Bar, 54 John Street, Waterford, Ireland. T: +353 (0)51 844 177 E: info@bodegawaterford.com www.bodegawaterford.com [su_button url=”https://twitter.com/bodegawaterford” style=”flat” background=”#52a7ec” radius=”0″ icon=”icon: twitter-square”]Bodega Waterford[/su_button] [su_button url=”https://twitter.com/bodegawaterford” style=”flat” background=”#3f52a4″ radius=”0″ icon=”icon: facebook-square”]Bodega Waterford[/su_button]  ...